Doman Finanse
tel. 691 397 584 tel. 663 781 311
biuro@domanfinanse.pl
nieruchomosci@domanfinanse.pl

Kredyt Hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest długoterminowym kredytem bankowym udzielanym osobom fizycznym nawet na okres 35 lat.

Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku (udzielającego nam kredytu) na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości położonej w Polsce.

Oprocentowanie kredytu składa się z marży banku, która jest zagwarantowana w umowie kredytowej na cały okres kredytowania oraz WIBOR-u, czyli części zmiennej uwarunkowanej stopą procentową, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom.

Kredyt hipoteczny jest najczęściej udzielany na sfinansowanie zakupu nieruchomości lub inwestycji budowlanej (nazywany jest wówczas budowlano-hipotecznym).

Rodzaje kredytów hipotecznych

  • Kredyt na cele mieszkaniowe zakup mieszkania, domu, działki, remont/modernizację, wykończenie nieruchomości, przekształcenie lokatorskiego prawa do nieruchomości w spółdzielcze własnościowe prawo do nieruchomości/prawo odrębnej własności, wykup nieruchomości, spłatę kredytu hipotecznego przeznaczonej na cel mieszkaniowy w innym banku, zwrot udokumentowanych i poniesionych przez Kredytobiorcę kosztów na zakup/budowę/wykończenie/remont posiadanej nieruchomości;

  • Kredyt konsolidacyjny (połączenie posiadanych zobowiązań) zabezpieczeniem jest nieruchomość, której jesteśmy właścicielami;

  • Pożyczka hipoteczna (gotówka na dowolny cel) zabezpieczeniem jest nieruchomość będąca naszą własnością).

Kredyt hipoteczny walutowy (EURO, SEK, NOK)

Zaciągając kredyt w walucie, musimy pamiętać o ryzyku kursowym. Wiążę się ono z możliwością
wahań kursu jednej waluty stosunku do innej. Musimy pamiętać, że zmiany kursu walutowego mogą
doprowadzić zarówno do pogorszenia naszej sytuacji finansowej jak i do jej poprawy.

Zastosowanie ma również zasada, że kredyt udzielany jest w walucie, którą otrzymujemy jako
wynagrodzenie.

Obecnie tylko dwa banku oferują kredyty hipoteczne w innej walucie niż PLN .

Alior Bank oferuje kredyt tyko w EURO. Wymaga minimum 26 % własnych środków a pozostałą
kwotę może skredytować i rozłożyć spłatę nawet na 35 lat w zależności od wieku kredytobiorcy.

Natomiast Bank PeKao S.A. akceptuje dochód w EURO, SEK i NOK. W zależności od okresu
kredytowania wymagany jest „wkład własny” w następujących wysokościach :

  • 30 % gdy kredyt udzielany jest do 15 lat
  • 40 % w przypadku okresu kredytowania do 20 lat

    Oba banki bardziej liberalnie niż w poprzednich latach traktują udokumentowanie dochodu oraz
    posiadanie konta.

Wkład własny przy kredycie hipotecznym w złotówkwach

Gdy ubiegamy się o kredyt w PLN musimy przedstawić w banku zaangażowanie środków własnych w wysokości 10 % lub 20 %.

Istnieje możliwość skorzystania z kredytu rządowego „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Jak sama nazwa wskazuje nie ma tutaj wymogu posiadania własnego kapitału gdyż mamy zagwarantowane maksymalnie 20 % poręczenie Banku Gospodarki Krajowej, gdybyśmy nie byli w stanie spłacać tego kredytu.

Niestety liczne obwarowanie programowe i konieczność posiadania zdolność kredytowej na całą kwotę kredytu bardzo ogranicza jego dostępność dla osób pragnących posiadać własne mieszkanie.


Zadzwoń