Doman Finanse
tel. 691 397 584
biuro@domanfinanse.pl

Kredyt Hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest długoterminowym kredytem bankowym udzielanym osobom fizycznym nawet na okres 35 lat.

Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku (udzielającego nam kredytu) na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości położonej w Polsce.

Oprocentowanie kredytu składa się z marży banku, która jest zagwarantowana w umowie kredytowej na cały okres kredytowania oraz WIBOR-u, czyli części zmiennej uwarunkowanej stopą procentową, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom.

Kredyt hipoteczny jest najczęściej udzielany na sfinansowanie zakupu nieruchomości lub inwestycji budowlanej (nazywany jest wówczas budowlano-hipotecznym).

Rodzaje kredytów hipotecznych

  • Kredyt na cele mieszkaniowe zakup mieszkania, domu, działki, remont/modernizację, wykończenie nieruchomości, przekształcenie lokatorskiego prawa do nieruchomości w spółdzielcze własnościowe prawo do nieruchomości/prawo odrębnej własności, wykup nieruchomości, spłatę kredytu hipotecznego przeznaczonej na cel mieszkaniowy w innym banku, zwrot udokumentowanych i poniesionych przez Kredytobiorcę kosztów na zakup/budowę/wykończenie/remont posiadanej nieruchomości;

  • Kredyt konsolidacyjny (połączenie posiadanych zobowiązań) zabezpieczeniem jest nieruchomość, której jesteśmy właścicielami;

  • Pożyczka hipoteczna (gotówka na dowolny cel) zabezpieczeniem jest nieruchomość będąca naszą własnością).

Kredyt hipoteczny walutowy (PLN,EUR, USD,SEK, NOK, GBP).

Zaciągając kredyt w walucie, musimy pamiętać o ryzyku kursowym. Wiąże się ono z możliwością wahań kursu jednej waluty w stosunku do innej. Zmiany kursu walutowego mogą doprowadzić zarówno do pogorszenia sytuacji finansowej jednostki, jak i do jej poprawy.

Kredyt jest udzielany w walucie, którą otrzymujemy jako wynagrodzenie.

W przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny wymagany jest wkład własny w minimalnej wysokości 10%, 20% lub 30% w zależności od Banku.

Sprawdź nasze artykuły:

Zadzwoń
Kontakt
691 397 584 biuro@domanfinanse.pl ul. Stary Port 13/1
85-029 Bydgoszcz